Aktivitetsmøde & Beretning

Formandens beretning 2021

Aktivitetsmøde 2022 

Søndag den 27. august kl. 10:00 i Kulturboksen

Dagsordenen for det ordinære årsmøde:

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Indkomne forslag (forslagsstilleren skal være repræsenteret).
  5. Valg af formand.
  6. Valg af 2-4 afdelingsmedlemmer.
  7. Eventuelt.

Alle valg gælder for et år.